Teachers Works
开学初+第【1、2】周
发布时间:2021-02-18 15:07:27   发布人:匿名   信息来源:暂无   点击次数:2,701

图片3.png


2月19日年级组会议地点:

境内部: 

     六年级:本部A203               七年级:本部A303;              八年级:本部B403;              九年级:本部B507

IC-MYP课程部:

     IC-MYP6:本部C203;           IC-MYP7:分部A303;            IC-MYP8:分部A304;            IC-MYP9:分部A306;

DP课程部:

     DP10:分部A307;               DP11:分部A308;                DP12:分部A309  2月20日教研组会议地点:

境内部:

      语文组:  本部A101                     数学组:  本部A102                    英语组:  本部A105

      综合文科组:本部104                  综合理科组:本部A204                信息劳技组:本部A205

      音体美组:  本部音乐教室

融合课程部:   

      人文组:分部A107                            设计技术组:分部A108                      科学组:分部A109

      中文组:分部A207                            数学组:分部A208                             英语组:分部A209

      艺术(含DP)组:分部204               体育组:分部A215                             二外(含DP)组:分部206

DP课程部:

      中文组:分部A501                         数学组:分部A503                          学术英语组:分部A504

      经济组:分部会议室                        历史组:分部A507                          物理组:分部物理实验室                        

      化学组:分部A508                         生物组:分部A509                          TOK组:分部A506